Quiz 3

Lees

LEES SPREUKEN 1

Opdracht

Vul de ontbrekende velden in:

De vreze des HEREN is het begin der ……………..;
de ……………….verachten wijsheid en tucht.

Hoor, mijn …………., de tucht van uw …………….
en verwerp de onderwijzing van uw …………..niet;

Mijn zoon, indien ………….. u willen verleiden,
bewillig niet;

mijn zoon, ga niet met hen op weg;
weerhoud uw voet van hun pad;

De ……….. roept luide op de straat,
op de pleinen verheft zij haar ……….,Zie, ik wil mijn ……….voor u uitstorten,
u mijn …………bekendmaken.Omdat zij de ………… hebben gehaat
en de vreze des ……………. niet hebben verkozen,mijn …………….niet hebben gewild,
al mijn …………….. hebben versmaad,zullen zij………… van de vrucht van hun wandel

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen