Quiz 5

Lees

Matteus 5 tot en met 7
Lucas 4
1 Koningen
Deut.

Vragen1.Hoeveel evangelisten waren ook apostelen? (Johannes 10:3 en Matteus 10:2)……………..

TWEE
DRIE
OF
VIER

2. Van wie was Markus een bloedverwant?......................................
(kolossenzen 4:10)

3.Hoe is de volgorde van de verzoekingen in Matteus en Lucas?......................

(Mat.4:3-10)
(Lucas 4: 3-12

4. Hoeveel apostelen hadden van huis uit dezelfde voornamen?.................

TWEE
VIER
ZES
ACHT
TIEN
(Lucas 6:13-16)

5.Hoeveel zaligsprekingen haalt Matteus aan?(Matteus 5:3-12)……..

6. Hoeveel van de zaligsprekingen die in Matteus staan haalt Lucas aan?
Lees, Lucas 6:20-23)…………………………….
EEN
TWEE
DRIE
VIER

7. Wie zullen kinderen God’s genoemd worden? (Matteus 5:9)……………

8. Wie zullen verzadigd worden? (Matteus 5:6)…………………………….

9. De Heer Jezus is niet gekomen om de wet of de profeten te………………..
Maar om te……………………(Mat. 5:17)

10. Vul deze zin in: Hebt. Uw………………..lief en………………voor hen die u………………(Mat. 5:44)

11. Vul in: gij dan zult………………………..zijn gelijk uw……………………….(Mat.5:48

12. Vul in het eerste deel van het Onze Vader:………………………gelijk in de Hemel, alzo ook op de aarde. (Mat.6:10)

13. Wat gaat vooraf aan:………………………………..maar verlos ons van de boze. (Mat.6: 13)………………………….

14.Waar mogen wij geen schatten bewaren?
Lees (Mat.6:19)…………………………….

A. In huis
B. in een juwelendoos
C. op aarde
D. in een juwelierszaak

15. Wat is het oog?....................(Mat 6:22)……………………………

16. Wat kan niemand in Matteus 6 : 24 dienen?....................................

vader en moeder
een enig kind
twee heren

17.Twee heren staan symbool voor ………………… en de …………..(Matteus 6: 24)

18. Waar heeft elke dag genoeg aan?............(Mat. 6:34)
A. Aan zijn eigen indeling
B. Aan zijn eigen kwaad

19. Noem drie bijbelse profeten die 40 dagen en 40 nachten niets aten of dronken? ……………………………………………………………..
A ( Deut 9:9)
B ( 1 koningen 19:8)
C (Mat. 4:2)

20. Was de Heer Jezus een Profeet?...........(Mat.13:57;Luc.13:33 en 24:19)

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen