Quiz 2

LEES JAKOBUS 1 enVul de ontbrekende woorden inMaar hij moet bidden in ………….., in geen enkel opzicht ………., want wie twijfelt, gelijkt op een……….Zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.Zalig is de ……., die in verzoeking …….., want, wanneer hij de ……….heeft doorstaan, zal hij de…………..des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie …………..liefhebben.

………….niet, mijn ……………..broeders.
Iedere …………, die goed, en elk ……….., dat volmaakt is, daalt van …………neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Weet (dit) wel, mijn …………….broeders: …………mens moet ………..zijn om te horen, ………….om te ………….., langzaam tot ………..;

Want de ………..van een man brengt geen …………. voor God voort.

Legt dus ………alle …………..en alle ……… van boosheid en neemt met …………………………het in u geplante …………..aan, dat uw zielen kan …………….

En wees ……………… des woords en niet alleen ……………….: dan zoudt gij ……………misleiden.Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn …………..niet in toom houdt, maar zijn ………………misleidt, diens godsdienst is……………….

……………en ……………godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen