Quiz 21

Waar bevindt het gezelschap zich toen Petrus in ere werd hersteld?...........................................

in zijn huis
in een synagoge
bij de zee van Teberias
in een bovenzaal

lees Johannes 2:1

welke profeet voorspelde dat de Heer op een ezel zou zitten?........................

Jesaja
Nahum
Joel
Zacharia

Lees: Zacharia 9:9

Welk huis houdt in noodweer stand?...................................

Op de heuvel
Op het platte land
Op de Rots

Lees: Matteus 7:24-27

Welk titel past bij welke naam?

Augustus was een…………………..
Felix was een ………………………
Tertullus was een………………..
Demetrius was een … ……………….

Wat was Naaman…?……………..
Gideon was een.?.........................

Lees de volgende teksten ;
(luccas 2:1) (handelingen 23:24) (Handelingen 24:1) (handelingen 19:24) (2 koningen 5:1) (Richteren 6:11 en 13

Welke Profeet voorspelde dat de apostel Paulus te Jeruzalem overgeleverd zou worden aan de heidenen?.....................................

Lees: Handelingen 2:10

Maak deze zin uit Prediker 9:5 af: De levenden,weten tenminste dat zij sterven moeten, maar……………………………………………………..

Welke Profeet noemde de Heer: Eeuwige Vader? badjaEzechielJesajaAmos
Lees: Jesaja 9:6

Wie van de vier evangelisten zegt ons tot 3 x toe iets over Jezus leeftijd?
Lees: Lucas: 2:21, 2:42, 3:23.

Hoeveel hoofdstukken telt het boek van Micha?.....................

Hoeveel hoofdstukken telt het boek Titus ?.............................

Aan welke van de apostelen stelden enkele Grieken het verlangen om Jezus te zien?..................................................

Bartolomeus
Andreas
ohannes
Filippus

Lees: Johannes 12:20 en 21.

Wat voor bijnaam had Ezau?.............................

Lees: Genesis 25:30

Wie wilde graag de schoonvader van Jakob worden?.......................

Lees: Genesis 34:11 en 12

Wie was wel een Profeet en wie was geen Profeet?

Doeg
Daniel
Joab
Naaman
Amos
Baruch

Lees; 1 Samuel 22:9, 2 Samuel 2:13, 2 kon 5:1, Jer. 36:4

Wat was Paulus zijn beroep van huis uit en wie was zijn mede arbeider ...................

Lees: Handelingen 18: 1-3.

In welke 2 brieven van Paulus komt het woord “ABBA” voor?....................

Lees: Romeinen 8:15 en Gal. 4:6

Wie gaf aan de zoon van Hagar zijn naam?...........................

Abraham
Een Engel
Sara

Lees: Genesis 16:11

Hoe groot was de eerste groep dopelingen na de nederdaling van de Heilige Geest?................................

300
3050
1000
3000

Lees: Handelingen 2:41

Door wie werd de eerste wonder na de nederdaling van de Heilige Geest verricht?.............................

Lees: Handelingen 3:4-8

Was de persoon, blind, verlamd of doofstom?........................

Lees Handelingen 3:2

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen