Quiz 14

1.Noem drie namen uit het boek Genesis die beginnen met de letter “A”

a. Adam
b.Abner
c.Abraham
d.Absalom
e.Amnon
f.Abel

2. Hoe heette de legeroverste van Koning Saul?
Lees 1 Samuel 14 vers 51

3. Noem eens de naam van de raadsheer van koning David en Later Absalom?
2 Samuel 15: 2, en 16: 23.

4. Wie was Ahasveros?

A. Een honderdman
B. Een gevangenbewaarder
C. Een Koning
Lees Ester 1 vers 2

5. Absalom de zoon van Koning David had twee broers wier namen met de letter “A”
Beginnen. Lees 2 Samuel 3 vers 2 en 2 Samuel 3 vers 4

6. Noem de naam van de koorleider en psalmist onder het koningschap van David.
Lees : 1 kronieken 16 verzen 4 en 5. , psalm 73 vers 83.

7. Achab was de Koning van:

DamascusIsraël
Juda
Lees 1 koningen 16 vers 29.

8. Hoe heette de oudere broer van Mozes? Lees Exodus 6 vers 19

9. Wat voor functie bekleedde Aaron ? Lees Exodus 28

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen