Quiz 15

God schiep de Hemel en de Aarde……………………………. ( Gen.1:1 )

Door middel van…………………………………………..….…..(Joh. 1:3)

Wat is het oudste beroep van de Bijbel?....................................(Gen. 3:23)

Waarom zegt men: Zo oud als Metuselach?..............................(Gen.5 :27)

Hoe oud was Noach bij het begin van de zondvloed?................Gen. 6: 6en 10.

Wordt Noach in het nieuwe testament aangehaald, en door wie?...o.a. door…
(Matt.24:37-39)

Hoe heette de eerste koning op aarde?....................................Gen.10: 6 – 12

Eerst was zijn naam Abram, daarna…………………….…..Gen.11:26

Wie veranderde zijn naam in…..omdat………………….…Gen. 17: 1-6

Hoeveel zonen had Abraham?......................

Wie was de oudste?...................................................................Gen.16 : 15

Wie was zijn beloofde zoon?…………………………………Gen. 17: 21

Hoe heette de moeder van Isaak en waarom werd haar naam veranderd?......
Gen. 17:15,16

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen