Quiz 13

Een van de kleine profeten schreef dat “de Heer onze zonden in de diepte der zee zal werpen”
Is dat:

Habakuk
Micha
Haggai

Lees ( Micha 7:19)

Welke profetie lezen wij hier:”trek midden door de stad………………en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen.

Lees Ezechiel 9:4

Noem de namen van 2 kleine Profeten uit het Oude Testament die met een “M” beginnen?

Welke stedelingen kenden het verschil tussen hun linker- en rechterhand niet?

De Sodomieten
De Niniveeers
De Edomieten

Lees: Jona 4:11)

Welke profeet zag een vliegende boekrol ?

Jesaja
Sefanja
Zacharia

Lees: Zacharia 5:1

In hoeveel profetische boeken was de boekrol verzegeld?

In Amos en Habakuk
In Openbaring
In Ezechiel

Lees: Opebaring 5:1

Er is één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen, “de mens Christus Jezus”.
Door wie en aan wie werd o.a. dit gedeelte geschreven?

Johannes aan de Efeziers
Paulus aan Timoteus
Lucas aan Teofilus

Lees: 1 Timoteus 2:5

Niemand doet jonge wijn in:

oude vatenFlessen
In oude zakken

Lees: Lucas 5:37

Welke Jakobus werd de eerste martelaar?

de broer van Jezus
de broer van Johannes
de zoon van Alfeus

Lees: (mark 6:3) (Lucas 6:14) (Lucas 6: 15) en (Handelingen 12 2)

Welke profeet werd vaak mensenkind genoemd ?

Amos
Jona
Ezechiel

Lees Ezechiel 2 e.aWie schreef dat" geldzucht de wortel is van alle kwaad"?

Johannes
Jeremia
Paulus
Petrus

Lees 1 Timoteus 6:10De Heer heeft een profeet naar een pottenbakker gestuurd. Was dat:

Daniel
Jeremia
Micha
Maleachi

Lees Jeremia 18: 1 en 2

De Heer Jezus, zoon van God, wordt naast de zoon van mensen,ook de zoon van drie personen, namelijk;

Noem de 3 drie namen,

David
Jozef
Maria
Paulus
Dorkas
Johannes

Bij wie logeerde Petrus toen hij in Joppe was?

Eneas
Dorkas
Simon
een leerlooier

Lees: Handelingen 9: 43

In Hosea 11 vers 4 trok de Heer Israël met 2 soorten dingen. Haal het juiste antwoord hieruit.

Banden van goedertierenheid
Geloofsbanden
Banden van trouw
Mensenbanden. *
Koorden van barmhartigheid
Koorden van liefde *
Koorden van goedheid

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen