Quiz 12

Voor de antwoorden lees: Genesis:1,6,9,37 , Exodus 4 en 21 Daniel 6,Jona 1, Deut. 9, Matteus 6,10,13 en 14- Lucas 6 en 15, Johannes 11

Wat schiep God op de eerste dag?

Op welke dag werd de planten en bomen geschapen?Hoe heet de boot dat Noach bouwde?

Hoeveel soorten van elk dier ging in de Ark met Noah en zijn familie?

God deed een belofte aan Noach door middel van een symbool, wat was dat?

Wie nam de 10 geboden in ontvangst?Hoe luidt het vijfde gebod?Hoe heet de broer van Moses?

In het gebed” het Onze Vader” wat voor eten vraagt men voor.?

De mens kijkt naar het uiterlijk, Maar waar kijkt de God naar?

Zijn vader maakte iedere jaar een mooi kleed voor hem van diverse kleuren………….

Wie werd geworpen in een kooi met leeuwen bij koning Darius?

Dit persoon bad 3 x dag.Deze jongen versloeg een reus………..

Naam van een profeet opgeslokt door een grote vis…………..

Noem een dier vaak gebruikt om de Bijbel te vervoeren?

Hoe heet de Zoon van God?

Wat was de naam van de moeder van Jezus?

Wat voor werk deed de vader van Jezus?

Jezus vertelde een gelijkenis van een verloren……………..

Noem korstte Bijbel tekst in de bijbel………..

Hoeveel discipelen had Jezus?

Welk discipel heeft Jezus aangegeven voordat Hij werd opgehangen aan het kruis?

Wat voor eten gaf Jezus aan de 5000 mensen

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen