Wat God behaagt en mishaagt.

De Bijbel leert wat God behaagt en mishaagt.

Als volgelingen van de Heer Jezus, willen wij Gods wil altijd doen, maar wij falen. Het is een feit. Onze reactie na een fout zal getuigen van onze kennis van God. Wij weten dat lang niet alle gelovigen het verschil tussen werkelijkheid en gewoontes kennen binnen hun godsdienstige beleving.

Koning Saul, had de werkelijkheid over het dienen van God uit het oog verloren. Hij, dacht te weten dat God genoegen zo nemen met een slachtoffer. Jammer voor hem was dat niet zo. Koning Saul, wist wat God van hem verlangde en was niet bereid zijn fout direct te erkennen.

Zou dat misschien vandaag ook kunnen gebeuren bij mensen die gelovig zijn?

Een kaartje, een roosje een telefoontje na een week?
Offertjes, kaartjes, bloemen enz. hebben hun plaats en waarde, maar de gesteltenis, nederigheid, van het hart bepaalt de waarde van onze handeling.

Zeker voor God. Jezus, onze grote voorbeeld zegt, kom, leer van mij, Ik ben nederig. Zullen wij samen naar Jezus gaan met de intentie om ware nederigheid te willen leren?

Moge de Heilige ons plaatsen op de weg der nederigheid. Wat tot vergeving leidt, is het belijden in nederigheid en erkennen dat alle mensen, zich soms vergissen in woorden en wensen.

Maar het is net zo goed ook waar, dat in het geheim of openbaar, hoogmoed zijn tol zeker zal eisen, omdat Gods Woord zich blijft bewijzen.

Wij zijn aan zwakheid blootgesteld, maar dank zij God, Hij herstelt, door Christus’ verzoeningsbloed, elk berouwvol hart met vrede en moet.

AMEN

Zoeken naar

Algemeen