Blijf uzelf geven aan de Heer

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. (Psalm 37:5).

Hoe groot moet het vertrouwen van een Christen zijn? Onvoorwaardelijk groot.

De ware volgelingen van de Heer Jezus zouden iedere dag bewust moeten geloven, om de hoop die voor ons ligt, te grijpen. Die hoop zal alleen vervuld zijn wanneer wij op één of andere manier worden bespot en door de spot heen, sterker worden, in het vertrouwen op de Heiland. Wanneer de tegenstander op ons afkomt of achtervolgt, mag dat nooit een reden zijn om zodanig angstig te zijn dat wij een tegenstander van God worden.

Wij hoeven het kwaad niet te vrezen, want, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars.

Als wij daadwerkelijk geloven en vertrouwen, dan zullen wij nu, vandaag nog, onze tijdelijke hoop en verlangen, in vervulling zien gaan.

Als onze tijd is aangebroken, ongeacht waar, wanneer en hoe, legt de Heer ons te rusten tot de jongste dag. Wil de Heer onze stappen nog tellen, dan ondergaan wij met de hoop in zicht, tijdelijk verlost van de achtervolger.

In elke omstandigheid mogen wij nooit vergeten dat wij met Christus Jezus geborgen zijn in God.

Deze geborgenheid moet zo bewust in ons leven, dat de dingen die moeten gebeuren, het geloof in ons versterkt en dan zal de hoop die wij koesteren nooit tot hopeloosheid worden.

De vijand raast ons achterna met paarden, wagens, zwaarden; en onze taak is om de ogen gericht te houden op de Berijder van het Witte Paard, daar wij in Hem meer dan overwinnaars zijn.

Als wij het geloven, zal het zo zijn.

Amen.

Zoeken naar

Algemeen