Wees mijn kracht en Hoop

Wie zijt Gij onze lieve Heer?
wat wilt Gij van mij vragen?
waarom ik druk ben keer op keer
Uw liefde uit te dagen.

Vergeef het kwaad dat ik aansticht
red mij ik zie gestadig
hoe het gevaar mijn ziel ontwricht
Here, wees mij genadig.

Wilt U over mij erbarmen
wees mijn licht, mijn kracht en hoop
draag mij op Uw sterke armen
geef inhoud aan mijn levensloop.

Leer mij strijden om te winnen
in en door U lieve Heer
en de nieuwe dag beginnen
met het geloven in Uw leer.

Heer, zal ik moeten lijden
daar ik Uw Naam trouw beleid?
draag mij dan onder het strijden
met Uw Goedertierenheid.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen