Eeuwige Trouw en goedheid

de Heer schenkt mij slechts het goede
en blijft mijn denken schragen
onder Zijn trouwe hoede
vertoef ik alle dagen.

Zijn eeuwige trouw en goedheid
zullen mij steeds omhullen
tot Christus macht en heerlijkheid
mijn wezen zal vervullen

Mocht zware leed mij treffen
dan tracht ik niet te zwichten
maar mijn ziel opwaarts heffen
Naar Hem, die kan verlichten..

De Naam des Heren zij geprezen van nu af tot in eeuwigheid !!

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen