Vruchten van de Geest

Heer, Geef dat zachtmoedigheid mij siert,
Ook als de leugens hoogtij viert,
En ook als Uw barmhartigheid,
Mij aanzet tot lankmoedigheid,

Ik dank u dat het eeuwige Woord,
De vijand al de grond inboort
De zwakken naar het leven leidt,
En leugenaars de pas afsnijdt.

Gij maakt ons, mensen uit het slijk,
Geestelijk klaar voor het koninkrijk
Daarom, dank ik met blij gemoed,
Voor de verzoening door Uw bloed.

Geef dat ik dagelijks versmaad,
Elk woord dat zicht ontkiemt tot kwaad,
En dat Uw Geest mij toevertrouwd
Mijn geestelijke leven onderbouwt.

Zoeken naar

Algemeen