Gods Schepping

Wat God geschapen heeft is goed,
In de Hemel en aarde,
En alles wat de Geest behoedt,
Behoudt een Geestelijke waarde.

Wat het Geloof bijzonder maakt,
Is het nog onvervulde Woord,
Van Hem die over Gods Wil waakt,
Opdat de mens het ziet en hoort.

De Christen bidt dat wereldwijd,
Mensen door het kwaad gebonden,
Zoeken naar Gods barmhartigheid
En naar verlossing van hun zonden.

Een Geestelijke ervaring,
Zo wordt Gods trouw een openbaring,
Zijn Eer en Lof voor velen,
Moeten wij in hoop uitdelen.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen