Problemen

er zijn veel problemen
waarop geen antwoord past.
je draagt ze soms wel jaren
als een enorme last.
je zoekt vertwijfeld hoe, je,
de dingen moet verstaan
om ondanks al je zorgen
toch weer vooruit te gaan.

maar vaak worden problemen
iets minder zwaar, mischien,
wanneer je ze uiteind'lijk,
als levensles wilt zien.
dan kom je uit je doolhof
waar uitzichtloosheid wacht
proberend te omvatten
dat wat het lot je bracht.

toch zijn er veel problemen
waar God wel raad me.e weet
Zijn grenzeloze wijsheid
al zoveel wond'ren deed
Hij kent de juiste wegen
en maakt wat krom is recht
wanneer je al je zorgen
stil in Zijn handen leg.

Zoeken naar

Algemeen