Opwekking

Vader, wil mijn hart ook opwekken
Om steeds hoger op te trekken
En aangekomen op een berg
Te zien wat ik nog steeds verberg.

Wil mij Heer ook opwekken
Met vertrouwen te ontdekken
Dat het leed nu goed doorstaan
Mij door de open Poort laat gaan.

Vader, dank U voor de zegeningen
Waarbij ik jubelend kon zingen
Dank voor elk gestorte traan
Die heel dicht bij U deed staan.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen