Onze vaste plichtAls gelovigen zeggen wij Amen en Akkoord
bij het herlezen van het Woord
daarna gaan wij met God's Zegen
de dagelijkse dingen tegen.

in ieder geestelijk opzicht
is doorgroeien een vaste plicht
om Zijn koninkrijk van vrede
onbezoedeld in te treden.

Dank u Vader dat de Zoon en de Geest
iedere dag zo trouw is geweest
dank u dat wij streefden om dag na dag
U te roemen om Uw Naam en gezag.

Dank U dat wij ons willen bekleden
met de Eeuwige Waarheid in het heden.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen