De Heer luistert altijd


Soms denkt men dat de Heiland zwijgt
omdat men niet ziet wat men krijgt
Hij luistert wel, gaat aan de slag
en doet wat Hij van de "Troon"mag.

Zijn Wil is dat wij gaan leven
door de almacht Hem gegeven
de gelovige die dat weet
dankt voor wat God door Christus deed.

want Zijn gerechtigheden en recht
is de hoeksteen door Hem gelegd
en alles wat de Zoon ontvouwt
is God's goedertierenheid en trouw.

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen