Ongelooflijk

Heer,dat ik al mijn zorgen met U mag bepraten -
het is ongelooflijk dat U naar mij luisteren wilt,
dat U mij hielp toen ik bang was en verlaten,
dat U zo vaak mijn onrust hebt gestild.

Het Is ongelooflijk dat U door mij wilde spreken
en dat Uw liefde klank kreeg door mijn stem;
en dat ik bronnen vond en heldere beken
op de weg naar Jeruzalem.

Het Is ongelooflijk,Heer,dat ik vrijuit mag vragen
en dat bij U niets onmogelijk is;
dat ik,als kind van U,Uw naam mag dragen,
dat ik geloven mag wat ongelooflijk is!

Zoeken naar

Algemeen