Onder Gods Leiding

Heer, wil mij constant opwekken
Samen met U op te trekken
Door de steden en de stegen
Om te delen van Uw Zegen.

Here, wil mijn hart opwekken
Uw verblijfplaats in te trekken
Om te horen in Uw Stal
Wat U vandaag mij zeggen zal.

Vader, dank voor Uw liefdevol gebaar
In Jezus door het gehele jaar,
Dank U voor elke blijde Feest
Onder de leiding van Uw Geest.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen