Lieve Heiland - 2Gij zijt gedaald als Hemelsbrood
Neem dan mijn hart, ik leg het bloot
Dat mij verrijzen uit de dood
Draag zorg voor mijn geestelijke nood.

Zo moge ik bij het ontwaken
Uw uitgestrekte armen raken
Neem dan mijn wil en schenk mij Uw vrede
Is mijn hartenwens en bede.

Dank U voor elke vleugje wind
Als de benauwdheid mij op windt
Houd mij dan innig aan U zij,
En maak mijn adem diep en vrij.Zoeken naar

Algemeen