ieve Heiland - 3Geeft dat mijn hart dagelijks reikt,
Naar het manna door U aangereikt
En dat mijn hart dagelijks snakt
Naar een steeds betere contact.

Verwijder uit mij al het kaf
Met Uw stok en herderstaf
En wil het koren een plaats geven
In de schuur van het eeuwige leven.

Dank U wel voor de natuur
En voor het zonlicht warm en puur
Dank U dat Gij verfrissing stort
Als de dag zeer drukkend wordt.

Dank U dat Gij mij bejegent,
Met veel goedertierenheid
En dat Gij genade regent,
Ruim voldoende bij elk strijd.

Zoeken naar

Algemeen