Een gebed 2


Heer, geef dat ik de hoogste waarde,
Toeken aan het geschreven Woord
Daar Gij alleen het openbaarde
Aan die het toen hebben verwoord.

Heer wilt u mijn kracht zijn in het lijden,
En berusting bij verdriet,
Dan zal mijn ziel zich verblijden
In de vrede die Gij biedt.

Bij het uitdragen van Gods vrede,
Schiet ik al te vaak tekort
Daarom smeek ik dat mijn bede
Naar Gods troon gedragen wordt.Zoeken naar

Algemeen