Een gebed 1Heer, help mij streven om te vinden,
Wat Gods koninkrijk inhoud
Wil mij dan opnieuw verbinden
Met het geloof dat mij behoudt.

Uw tegenstander loert en tart,
Blijf tot veel verzet aansporen
Schenk mij een gewillig hart
Dat naar U luistert om te horen.

Maak mij sterk om Nee te zeggen,
Aan de naaste die probeert
Mij een weg te doen afleggen
Tegen wat Het Woord mij leert.

Zoeken naar

Algemeen