Echte Vriendener zijn van die echte vrienden
die dicht bij je de levensweg gaan
zonder bijzondere wensen
en van al wat niet echt is ontdaan
je ziet ze daar waar verdriet is
met een troostwoord verkwikkend en warm
met het gebaar: ik begrijp jou!
van hun alles omvattende arm.

er zijn van die echte vrienden
die gelouterd door zorgen en pijn
zonder een veelvoud van woorden
een rustplaats en een zegenaar zijn
je kunt ze eig'lijk nooit missen
en toch gaan ze eens bij je vandaan
de felle pijn achterlatend
van een wond die niet snel dicht zal gaan.

ik sta bij een van die vrienden
die ik nooit ofte nimmer vergeet
omdat Zijn rijke vermogen
ware liefd' en zachtmoedigheid heet
en dikwijls zal ik vertellen
van de geheimenis van Zijn kracht
hoe Hij door simpele woorden
mij de Hemel nabij heeft gebracht.

Zoeken naar

Algemeen