Door niets laten afleiden!Laat u nu door niets afleiden
Maar blijf in de Heer doorstrijden
Schenk geen aandacht aan het gejoel
Richt u met wijsheid op het doel
Jaag ernaar, want uw marathon
Moet eindigen bij de levensbron.

Op de wegen die u, moet lopen
Groeit u geestelijk door te hopen
Uw dagelijkse zielsverlangen
Wordt door Jehova opgevangen.
En lijkt de berg hoog en steil
Dan blijft de Heer uw licht en heil.

En om te volharden in het prijzen
Blijft de Geest de weg aanwijzen
Hij leidt ons op het smalle pad
Dat voert naar Gods verborgen schat.
En hart en ziel geven steeds blijk
Van het smachten naar Gods koninkrijk.

De Heer geeft ons Zijn vlees en bloed
Opdat de één de ander voedt
Zo blijven wij naar Gods verlangen
Met raad en daad elkaar opvangen.
Gedragen door barmhartigheid
Danken wij God voor Zijn wij beleid.

Nu, willen wij, geloof en hoop vasthouden
Zodat de liefde ons kan leiden en behouden.

Yvette Jack-DuncanZoeken naar

Algemeen