De komst van het Lam

Dreunen zal eens ’t feestgeluid
Als zich ’t luchtgewelf ontsluit
En d’ ark engel doet verstaan
Jezus komt, Zijn dag breekt aan.

Dan meldt, bij ‘t bazuinengeschal
’t lied der engelen aan ‘t heelal,
Dat Gods Zoon in ’t eeuwig licht
Zich het rijk des vredes sticht.
Zalig, wie Zijn reddend Woord,
Tot behoud en vrede hoort,
’s Konings komst in majesteit
Kroont ook Hem met heerlijkheid.

Juicht, gemeente door Gods Zoon,
Zijn Gena schenkt u de kroon,
En in ’t Nieuw Jeruzalem,
Heerst voor eeuwig gij met Hem.

Zoeken naar

Algemeen