Dank voor Uw aanwezigheid

Lieve Vader, God en Heere,
U alleen wil ik proberen,
Te aanbidden, loven, eren
In enkel dankzegging,
Als ik U die dank toezing
Besef ik dat ik niet half weet,
Wat U allemaal voor mij deed.

Dank U, Heer, om te beginnen,
Dat ik U als mijn God en Vader mag beminnen,
Al bemint U mij oneindig meer,
Uw kracht mag ervaren, Uw Woorden horen,
Dank voor mijn verlangen naar U, oh Heer.

Dank dat ik steeds naar U kan vluchten,
Huilen, schuilen in Uw hand,
Dat U mij altijd een thuis wil bieden,
Al was ik weer in vijands land.

Dat Uw stromen van vergeven
En genade dag aan dag,
Mij durven laten leven,
Dat ik een falend mens zijn mag

Zoeken naar

Algemeen