De Blijde hoop

De blijde Hoop die ons doet leven
Is Gods Zoon aan ons gegeven
En als Zijn Woord ons altijd boeit
Raken wij geestelijk niet vermoeid.

Hij werd geboren in een stal
Om ons te redden van de val
Een zoontje, o, zo lief en broos
De weg die God, de Vader, koos

Om ons te dienen werd Hij klein
Een mensenkind zoals wij zijn,
Emanuel, dat is ook waar
Ja, Gods beleid is wonderbaar.

Als een nederige knecht
Heeft Hij Gods wegen afgelegd
Hij deed precies wat God Hem vroeg
Want Gods genade was Hem genoeg.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen