De Bijbel is

De Bijbel is

De Bijbel leert mij God te kennen
en nooit voor Hem uit te rennen.
Maar Hem gelovig te vertrouwen,
en op Zijn fundament te bouwen.

De Bijbel zegt; neem op uw kruis,
loop achter Jezus aan naar huis.
Door zelf verloochening dag en nacht,
dat is wat God van ons verwacht.

Wij danken God voor het bericht,
dat Jezus ons een woning sticht.
En spoedig zal Hij wederkeren,
als opperkoning en Heer der Heren.

Als overwinnaar van de dood,
is Christus machtig en zeer groot.
Zo willen wij met jubelklanken,
Vader, Zoon en Geest bedanken.Zoeken naar

Algemeen