Bouwen op de Heer

Heer, Gij schenkt ons altijd het goede,
Als wij blijven onder uw hoede,
Help ons daarom zo te leven
Dat Gij ons uw hulp kan geven
En geef dat wij elkaar altijd steunen
Om nog meer op U te leunen.

O Heer, verhef over ons Uw aangezicht,
En schenk ons het eeuwige licht,
Dat het duister in het gemoed
Doet verdwijnen door de gloed.
Uw licht zult in ons diep dringen en voorkomen,
Dat wij in de strijd omkomen.

Geef Heer bij dag en nacht,
Wij ons overgeven op Uw kracht,
En geef dat elk oprechte bede,
Wordt bekrachtigd door uw vrede.
Heer, Gij zult ons niet beschamen,
Maak uw wil waar in ons; AMEN.

Dank U Heer dat Gij bij het strijden,
Uw getrouwen willen verblijden,
Met uw tegenwoordigheid,
Nu in alle eeuwigheid.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen