Alleen in de Heer vind ik vrede

Alleen in de Heer vind ik vrede

Heer, leer mij leven in het kader
Van Uw Wet en onze Vader
Geef dat de kracht dat mij geneest
Straalt uit de liefde van Uw Geest.

Maak wat in mij scheef trekt recht
En geef dat ik U niet bevecht
Leer mij blij leven naar uw rechten
Dan zal het kwaad mij niet lang knechten.

Alleen in U vind ik de vrede
Waar ik om smeek in mijn gebeden
En, dank U dat het dagelijks brood
Wordt verstrekt, in elke nood.

Heer Jezus, Uw lankmoedigheid
Zet mij aan tot gehoorzaamheid
Geef, dat ik mij meer openstel
Voor U, want Gij maakt alles wel.

Omdat Gij zijd verrezen
Hoef ik nooit meer te vrezen
En daarom leg ik zondermeer
Mijn toekomst voor Uw voeten neer.

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen