Alle tranen worden gedroogd

Alle tranen van het leven
Worden door God zelf gedroogd
Zijn Geest heeft Hij ons gegeven
Die ons geestelijk verhoogt.

Zijn Zoon liet Hij ook verrijzen
Uit de diepte van de dood
Zo wilde Hij zich bewijzen
Als Redder uit elke nood.

Uit het graf naar het eeuwig leven
Is de Heer ons voorgegaan
Dit heeft ons de hoop gegeven
Om elk strijd goed te doorstaan.

God wil dat wij vaak beleven
Hoe Hij met ons is begaan
Daarom moeten wij vaak streven
Jezus, lijden te verstaan.

Spoedig komt de nieuwe morgen
Met stromen van hemels geluk
De Heer zal er zelf voor zorgen
Dat wij bevrijd zijn van elke druk.

Het lichaam dat tot stof vergaat
Mag ons geestelijk niet afleiden
Wij staan nu meer dan ooit paraat
Om ons in christus te verblijden!Zoeken naar

Algemeen