Quiz 1

1. Vertel het verhaal van de eerste zoon van Jakob en Rachel
Genesis 30: 22-24

2. Wat kunnen wij leren van de manier, waarop Jozef standvastig was voor het belang van gerechtigheid.
Genesis 39: 4-12

3. Welke standvastige beslissing nam Jozef bij de plotselinge verandering van een geliefd zoon in een slaaf

Genesis 39: 1-3

4. Hoe kan de kinderjaren van iemand toekomstige generaties beïnvloeden?5. Wat deed Jozef toen hij hoorde van de ziekte van zijn vader?
Genesis 48:1-2

6. Hoe beschreef Jakob aan Jozef zijn gezegend leven met de Heer?
Genesis 48:3-4

7. Hoe beschouwt God afgunst? Job 5:2; Spreuken 27:4, 14-308. Welke zegen sprak Jakob over Efraim en Manasse uit? Genesis 48:14-16Waarom werd de naam van Jakob veranderd in Israël? Genesis 32: 27-29

9. Met welke hoop baarde Lea de zesde zoon van Jakob? Genesis 30:20

10. Wat staat er geschreven over de tweed zoon van Kakob en Zilpa? Genesis 30; 12-13; 49:20

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen