Onderzoek de Schrift

Onderzoek alles in de Schrift en behoud het goede onder leiding van de Heilige Geest. Elke wedergeboren persoon is persoonlijk door de Geest aangesproken en gaat de door de Geest gedreven richting op.

De Geest leidt, beïnvloed, brengt oud en nieuw te voorschijn en laat het zien “waar en wanneer, hoe en hoelang Hij het wil”. De Geest voegt zielen samen en scheidt zielen van elkaar om,

A: eensgezind God te dienen en

B: om gescheiden in Gods dienst te blijven.

(lees hier een paar voorbeelden:handelingen 2 vers 41-47, handelingen 4 vers 32-37; handelingen 5 vers 12; handelingen 8 vers 1 en 4).

Eensgezindheid in het geloof dat het bij elkaar hield en verdeeldheid die verspreiding van de Boodschap teweeg bracht. Zo ook Paulus en Barnabas, ( lees handelingen 13 vers 2; handelingen 15 vers:35-39). Paulus was er zeker van, dat éénheid in het geloof en in het evangelie, van levensbelang was.

Door deze overtuiging breekt hij zo nodig af van valse mensen, bijv. (lees Handelingen 18 vers 4-7; handelingen 19 vers 8-10)

Die eenheid in het geloof vinden wij in al zijn brieven iets anders dan in o.a. Romeinen 12 vers 4 en 5, 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13.

De grote schare van Openbaring 7 vers 9 bestaat uit mensen die op deze aarde samen met elkaar één waren in het geloof door de werking, leiding en invloed van de ene Geest van Waarheid, en dat is Jezus. In Johannes 17 heeft Jezus gebeden, dat wij één zijn in God, in Hem, door het geloof. Het geloof in Christus maakt ons tot één grote geestelijke lichaam.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken