Het levensverhaal van Zacheüs

Lucas 19 vers 1 t/m 9

Wat weten wij over Zacheüs?
Hij woonde in Jericho. Hij was kort van postuur en wist dit te gebruiken tot zijn voordeel; Hij was ook in dienst van Rome als opperbelastinginner en hij was ook rijk. Hij kende het schrift en citeerde het mocht dit nodig zijn.

Hij heeft wat informatie over de Rabbi gehad, die zijn nieuwsgierigheid prikkelde. Het hield hem bezig, en toen hij eens hoorde dat de Heer in aantocht was, moest hij handelen.
Hij bekeek de situatie, oh wat een mensenzee zag hij.

Wat nu! En de Geest zei tegen hem:”haast je naar die boom en klim erin. Ja, Gods Geest leidt hem hogerop om de Waarheid te kunnen waarnemen. Hij herkent de Rabbi, maar, dan gebeurt er iets.

In tegenstelling tot de blinden, melaatsen die riepen om genezing, was het de Heer zelf die tot Zacheüs riep om hem vol vreugde op Zijn schouders te leggen en naar Zijn kudde te brengen.

Zacheüs was een nazaat van Abraham, hij was op een zijspoor geraakt, en kreeg een tweede kans en greep die kans met beide handen aan.

Hij herstelde zijn fouten en de Verlosser drukte Zijn zegel op zijn voorhoofd.

Wij (Christenen) hebben veel meer dan Zacheüs gehoord, gelezen en besproken over de Heiland.

Wij mogen nederig zijn en blijven voor onze Heer zodat Zijn Heilige Geest ons kan blijven leiden naar de geestelijke ladders om die met geloof en doorzettingsvermogen te beklimmem.

Waarom doorzettingsvermogen? Omdat het hier gaat om diepgaande geestelijke levensgroei waarbij God zelf, het geloof naar Zijn wijsheid, zal louteren als goud.

Dit geestelijk gelouterd goud moeten wij willen kopen, aanvaarden, dragen als onderbouw van het witte kleed. En dat betekent: (Christus karakter besturen en de Geest bidden dit wijselijk in onze dagelijkse leven toe te passen)

De ogenzalf, : het vermogen om de Waarheid van de leugen te onderscheiden en om het verschil te zien tussen goed en kwaad.

Moge de Heer ons zegenen met geestelijke ladders.

1. De tien geboden gevonden in Exodus 20 vers 3 t/m 17

2. De Geestelijke wapenuitrusting gevonden in Efeze 6 vers 10 t/m 18

3. Petrus ladder gevonden in 2 Petrus 1 vers 5 t/m 7

Dank u
En moge de Heer u allen zegenen
AMEN!


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken