Licht in het duister

Loof de Vader, Zoon en Geest
Ons een redding steeds geweest
Licht in het duister, troost in smart
Loof uw God met een blij hart.

Loof de Vader van het verbond
Die Zijn Zoon naar de aarde zond
Om de mens van alle landen
Weer te plaatsen in Gods handen.

Loof de Zoon zo hoog verheven
Die Zijn leven heeft gegeven
Een mens met mensen tot de dood
Loof de Heiland, Hij is groot.

Loof mijn ziel de Heilige Geest
Dank Hem, die, wanneer gij leest
Inzicht geeft, verstand en raad
Om te zien waar het om gaat.

Glorie zij God, de zin van het leven
Eer zij de Zoon aan de mensheid gegeven
Dank zij de Geest, het vuur in ons hart
Heer onze God, houd de Uwen apart.!

Yvette Jack


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken