Gedichten (NL)

Een uitgebrede selectie van gedichten.

Wilt u soortgelijke gedichten in boekvorm, ga naar onze contactpagina.


Nieuwste Nederlandstalige gedichten

Gods Zegel dragen Gods Geest verleend Wijsheid Gods tegenwoordigheid alleen, Schenkt zielenrust en zekerheid, En daar de Geest wijsheid verleen, Leren wij ware die...

Laat Gods Geest u hart helen Heer Jezus, U hebt Vuur gebracht, Om wereldwijd in alle landen, Met overweldigende kracht, In Gods kinderen te branden. Laat Uw Geest de harten...

Door de Enge Poort gaan De Heer ondersteun mijn zwakke kracht, Hij versterkt mijn hoop terwijl ik wacht. Hij laat mijn geloof de toets doorstaan. Om door de enge poort t...


Alle gedichten A - Z

Heer, toon Uw Volk Uw Aangezicht

Heer,leer ons gedenken

Het Heilige brood en wijn

Het is Volbracht

Het Kruis roept

Het Nauwe Pad

De oogst is nu rijp

Het ware licht

Het Woord verklaart zich

Het zichtbare gaat voorbij

Hij is mijn kracht

Hij houdt van jouw

Hij troost en bemoedigt ons

Hij zal dicht bij ons zijn.

Houd goede Moed

Leer mij Uw weg o Heer 2

Houd mij vast

IK ben de Opstanding

Ik ben de weg de Waarheid en het leven

Ik geloof in Uw leiding Heer

Ik leg al mijn zonden voor Uw voeten Heer

Ik richt mij tot de Heilige Geest

In de ochtend bij het opstaan

In het breken van het brood

In het Woord blijven

Kies voor de smalle weg!

Leer mij Uw weg o Heer 1

Leg je leven in de handen van de Heer

Leven met de Heer

Levend Water


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken