Het Beste voor iedereen

Onze voorkeur getuigt van onze gedachtegang, karakter, ontwikkeling en toekomstverlangens.
Soms zegt men hardop: “Ik moet nog ontdekken wat ik eigenlijk wil”
Door zo te zeggen en te denken, kan men tot bewuste keuzes komen.

Neem nou eens de opvolger van Mozes, Jozua de zoon van Nun. (Numeri: 27 vers 18 en Deuteronomium 31 vers 3)

De slavernij enz. in Egypte waren niet in staat het goede in hem te beschadigen. De hardheid van het hart van Farao verontrustte hem niet, want zijn zekerheid op de bevrijding van God’s volk was voor hem een uitgemaakte zaak. De man was vervuld van een goede geest; dat getuigde God van hem. (Numeri 27 vers 18) O, wat zou het toch heerlijk en rustgevend zijn als de Heer Jezus hetzelfde over u en ik zou zeggen.

Ziet hoe belangrijk de zekerheid van God’s leiding en liefde is voor ons? De veertig jaren in de woestijn hebben hem nooit tot twijfel gebracht. Zonder het te beseffen had deze Jozua, de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, in zijn hart. Jozua is ons tot voorbeeld.

Nog een voorbeeld: U krijgt plotseling, onaangekondigd bezoek. U haast u om de gast iets warms aan te bieden. U kunt wat hulp van uw oudste dochter gebruiken. Maar, nee hoor, zij zit liever te luisteren naar een bijbelgesprek. De gast is aan het woord.

Ga erbij zitten en probeer iets van levensbelang in u op te nemen.

Dat heeft Maria gedaan en de Gast zegt “prijs haar inzicht en keuze tussen het tijdelijke en het eeuwige.

Het verslag vindt u in Lucas 10 de verzen 38 tot en met 42.

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen