Vertrouwen en Gehoorzamen 2

Wanneer het Woord zal spreken,
Zal de Geest het licht ontsteken,
Dat aanspoort het hart te neigen,
Naar het spreken of het zwijgen.

Door Zijn bloed in het nieuwe verbond,
Is Zijn Woord aan mij gegrond,
En het doel dat Hij bereiken zal,
Roemt Hem nu al in het heelal.

Elke kwade opzet en invloed,
Wordt afgehandeld door Zijn bloed,
Dat de verzoening heeft bereikt,
Tussen de Vader en Zijn kerk.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen