Verheug U in uw jeugd

Loop niet altijd zo te klagen:
waarom dit en waarom dat.

Wees maar dankbaar alle dagen
dat God jou heeft liefgehad

Laat niet in de vele vragen
heel je jeugd ten onder gaan.

Jij hoeft alles niet te dragen
dat heeft Christus al gedaan.

Kijk niet naar de regenvlagen
door een zwaar beslagen ruit.

Loop eens langs de meidoornhagen,
hoor eens hoe die merel fluit.

God wil al je zorg verjagen,
leg je bij zijn plannen neer.

Durf het met je God te wagen
en zeg ook eens:Dank U Heer!

Zoeken naar

Algemeen