Uw naam vervult mij

Dank Heer dat ik Uw Naam vergroot,
De Naam die mij het leven bood,
De Naam die mij vervult met hoop
De Naam die mij doet leven, na de dood.

Mijn Heiland, voor U buig ik neer,
En prijs Uw grote Naam o Heer,
Om Uw trouw en goedgunstigheid,
Die mij versterken in de strijd.

Genees de wonden die het kwaad,
Veroorzaakt in mijn zwakke staat,
En moge Uw barmhartigheid
Mij ondersteunen in elk strijd.

Heer, Jezus, onze Middelaar,
Uw Naam blijft altijd wonderbaar,
Vervul ons met een heilige vrees,
Voor U, de Vader en de Geest. Amen.

Zoeken naar

Algemeen