U bent Gods eigen instrument

U bent Gods eigen instrument
Geschapen naar Zijn beeld.
En waar uw schepper u ook zend,
Zorgt, dat gij daar dan heelt.

Het Woord dragen wij samen uit
De gehele wereld rond.
Door de Geest die zorgt dat het spruit
Op iedere goede grond.

Zo groeit het volk van onze God,
Op de aarde tot een natie,
Die soms bestormd wordt met spot,
Maar gezegend met gratie.

Gods tegenstanders,
Hoe talrijk zij ook zijn,
Vergaan, het kan niet anders,
God moet rechtvaardig zijn.

Zoeken naar

Algemeen