Schepper van het Heelal

Lieve Heiland hoog verheven
Schepper van het groot heelal
U schenkt mij vreugde in mijn leven
En Zegeningen zonder tal.

Maar Heer, ook als U andere wegen
Met mij dagelijks wilt gaan,
Leert U mij Heer in voor en tegenspoed
Vast in het geloof te staan.

Eens heeft God U uitgezonden
En uw Heilsplan is vervuld
Door uw striemen, door uw wonden
Ja, uw bloed versloeg de schuld.

Wil in mij de trouw bewerken
Schenk mij hoop en moed o Heer
En Heer, wil U de liefde steeds in mij versterken
Voor de Waarheid in Uw leer.

Dank u Heer voor Uw leven
Voor de Vader en de Geest
Wil Uw kerk de vrede geven
Die gij altijd zijt geweest.

Heer zegen de geliefden,
Schenk ons veel barmhartigheid,
En vergeef ons Heer, dat wij U griefden
En maak ons aan U toegewijd.

Yvette Jack

Zoeken naar

Algemeen