Rachabs lied

Israel kwam veilig aan
De oversteek was vlot gegaan
De berichten snelden rap voort
Zij had deze ook al gehoord
Jericho was zeer ontsteld.
Maar Rachab was blij gesteld.

En duidelijk geïnspireerd
Door een macht die wijs regeert
Heeft zij Gods Woord liefgehad,
Als eenling in deze stad.
Zo werd haar geloof in God
Sterker dan het levensgenot.

God bood haar een uitweg aan
En zij greep de kans snel aan
In haar Vila op de muur,
Proclameerde zij met vuur,
Dat God trouw is aan Zijn eed
En de Zijnen niet vergeet.

Als de Geest de mens aanraakt
Maakt Hij dat er kracht ontwaakt,
Die het hart hierdoor ontroert,
En naar het allerheiligst voert.
Waar het licht van de eeuwigheid
Gods aanwezigheid verspreidt

Zoeken naar

Algemeen