Psalm 61

Schuilen bij de HeerHeer, luister naar onze gebeden.
Wij roepen tot U uit de diepste van onze harten.
Leid ons Heer naar die vaste rots,
Een rots die ons te hoog zou zijn.
Want Gij zijt onze schuilplaats,
Een sterke toren tegen de vijand.

Heer, alleen bij U kunnen wij schuilen
Laat ons dus bij U schuilen Heer,
Geborgen onder uw vleugelen.
Want Gij, o God, luistert altijd naar ons en
Gij Heer geeft een erfdeel aan allen die U naam vrezen. Voeg dagen toe aan de dagen van uw dierbaren,
Mogen hun jaren duren als van geslacht tot geslacht;
moge zij voor altijd tronen voor Gods aangezicht,
Goedertierenheid en trouw, zal hen behoeden.
En wij, uw kinderen zullen voor altijd psalmzingen,
Ja, psalmzingen, tot in alle eeuwigheid.

Psalm 61

Zoeken naar

Algemeen