Op zoek naar de Heer

Heer soms ben ik als een kind,
Tastend in een donkere kamer,
Maar de schakelaar niet vindt
En zijn voet stoot aan een hamer.

Help mij daarom aan te komen,
In de stad van het eeuwige licht,
Ja, mijn Heer ik wil ontkomen,
Aan hem die verwarring sticht.

Hij vertoont vervalste kunst,
En dringt zich op met slimmigheid,
Maar verleent niemand een gunst,
Toch eert men hem, het is een feit.

Heer Gij zijt met mij begaan,
En dat blijft Gij steeds bewijzen,
Schenk mij inzicht om te verstaan,
Hoe ik dagelijks kan verrijzen.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen