Onze Vader

Dank dat Gij in de hemel troont,
Met Jezus aan Uw rechterhand,
Dank dat de Geest die ons bewoont,
Ons ondersteunt naar het Vaderland.

Help ons dagelijks naar vermogen,
Uw naam met eerbied te verhogen,
En bewust te blijven streven,
U te heiligen in ons leven.

Moge Uw koninkrijk neerdalen,
Om ons te behoeden voor het falen,
En alles wat Gij toe zal laten,
Zal ons door het vertrouwen baten.

Maak ons door Uw Geest gedreven,
Om de naaste te vergeven,
Want Gij toont heel veel geduld,
En vergeeft graag onze schuld.

Help ons in onze roeping,
Stand te houden bij verzoeking,
Geef dat de normen, van Uw rijk.
Ons zullen vormen, vooral in praktijk.

Alle lof en dank en eer,
Zij aan U, God, onze Heer.

Zoeken naar

Algemeen