Niet bezorgd worden

Wees niet bezorgd nu u ouder wordt
En jaag vooral niet naar de onbekende
Maar zoek Gods vrede, het wordt steeds gestort
De Vredevorst zal het u graag toezenden.

Laat u nooit plagen door de eenzaamheid
Want anders wordt u vast ermee bekleed
Denk vaker aan de grote waakzaamheid
En aan de zorg die God aan u besteedt.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen