Na de Val

Toen kwam God op het echtpaar af,
En zag Zijn Beeld beschadigd,
Bezoedeld was het Witte Kleed
Maar daar de Rechter `liefde`heet,
Werden zij begenadigd.

De vijand werd zeer zwaar bestraft,
God was terecht heel boos,
Het echtpaar voelde zich zo klein,
Bloot afschuwelijk en onrein,
En, toch niet hopeloos.

Gods Zoon werd toen geboren,
Een heel lief, bijzonder kind,
Want God wilde voorkomen,
Dat de mensheid zou omkomen,
Door het vernielzuchtig bewind.

De Zoon heeft Zich overgegeven,
Nam de zonde, gesel en kruis,
De lijdensweg moest Hij opgaan,
Hij nam ons mee naar huis.

Wij weten dat alles goed komt,
En alles wat Hij dan herschept,
Ademt Zijn schoonheid, ongerept,
Dank God in eeuwigheid, Amen.Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen